• 585 002 723

  • ordinace@mudrkohoutek.cz

  • Jiráskova 2468/27, 785 01 Šternberk

Pracovnělékařská prohlídka (nesmluvní nerizikové pracoviště kategorie 1), prohlídka před vystavením posudku k držení zbrojního průkazu, řidičského průkazu a podobně.
Pozn.: Posudek o zdravotní způsobilosti k práci je registrující praktický lékař, který nemá smlouvu o pracovnělékařských službách se zaměstnavatelem, oprávněn vydat pouze v případě, že jde o práci v kategorii 1, bez jakýchkoli rizik ohrožení zdraví, jako je např. noční práce, řízení motorových vozidel, činnosti epidemiologicky závažné a podobně. V opačném případě musí posudek vydat poskytovatel pracovnělékařských služeb (= závodní lékař = praktický lékař, který má smlouvu o pracovnělékařských službách se zaměstnavatelem)
600,- Kč
Pracovnělékařské službysmluvní ceny
Posudek k řízení motorových vozidel pro 65-68-70… let věku300,- Kč
Lékařský posudek pro dorost a studenty do 21 let
(první ŘP není zpoplatněn, další dle ceníku)
zdarma
Potvrzení o zdravotním stavu pro studium VŠzdarma
Potravinářský průkaz200,- Kč
Bolestné a trvalé následky – pracovní úraz400,- Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu (1-2 strany)
Za každou další stranu
400,- Kč
100,- Kč
Vypsání žádosti do Domova důchodců, DPS, Ošetřovatelského domova apod.200,- Kč
Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování (+ cena vakciny)200,- Kč
Výpis z dokumentace300,- Kč
Nahlížení do zdravotnické dokumentace pod dohledem, pořizování kopií zdravotnické dokumentace20,- Kč / minutu
+ 4,- Kč / kopírovaná strana