Ordinace praktického lékaře585 002 723

MUDr. Václav Kohoutek, Šternberk585 002 723

585 002 723 MENU MENU

Ordinace

Ordinace ve Šternberku má dvě oddělené čekárny pro infekční a neinfekční pacienty a je vybavena klimatizací.

Personál

      MUDr. Václav KOHOUTEK | praktický lékař
      Michaela ADÁMKOVÁ | všeobecná sestra

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Pracovnělékařská prohlídka (nesmluvní nerizikové pracoviště kategorie 1), prohlídka před vystavením posudku k držení zbrojního průkazu, řidičského průkazu a podobně.
Pozn.: Posudek o zdravotní způsobilosti k práci je registrující praktický lékař, který nemá smlouvu o pracovnělékařských službách se zaměstnavatelem, oprávněn vydat pouze v případě, že jde o práci v kategorii 1, bez jakýchkoli rizik ohrožení zdraví, jako je např. noční práce, řízení motorových vozidel, činnosti epidemiologicky závažné a podobně. V opačném případě musí posudek vydat poskytovatel pracovnělékařských služeb (= závodní lékař = praktický lékař, který má smlouvu o pracovnělékařských službách se zaměstnavatelem)
350,- Kč
Pracovnělékařské služby smluvní ceny
Posudek k řízení motorových vozidel pro 65-68-70… let věku 200,- Kč
Lékařský posudek pro dorost a studenty do 21 let
(první ŘP není zpoplatněn, další dle ceníku)
zdarma
Potvrzení o zdravotním stavu pro studium VŠ zdarma
Potravinářský průkaz na dobu neurčitou 200,- Kč
Potravinářský průkaz na dobu určitou (pro studenty zdarma) 100,- Kč
Bolestné a trvalé následky – pracovní úraz 300,- Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu (1-2 strany)
Za každou další stranu
200,- Kč
100,- Kč
Vypsání žádosti do Domova důchodců, DPS, Ošetřovatelského domova apod. 200,- Kč
Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování (+ cena vakciny) 100,- Kč
Výpis z dokumentace 100,- Kč
Nahlížení do zdravotnické dokumentace pod dohledem, pořizování kopií zdravotnické dokumentace 20,- Kč / minutu
+ 4,- Kč / kopírovaná strana

©2015-2016 MUDr. Václav Kohoutek
| tvorba webových stránek: .::. JH-weby